You are here:

Príobháideacht CCTV

Oibrítear Córais Teilifíse Ciorcaid Iata (CCTV) sna hoifigí de chuid Roinn na Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil,  mar shampla ina hoifigí ar Bhóthar Adelaide agus ag Tor an Bhacaigh.

Ó thaobh príobháideachta agus cosanta sonraí de, baineann impleachtaí le húsáid na gcóras CCTV.

San Fhógra Príobháideachta CCTV seo againne,  leagtar amach na bealaí a bhainisteoimid ár gcóras CCTV agus na caighdeáin a chuirfimid i bhfeidhm ó thaobh na sonraí a bhaileoimid de, cearta na ndaoine a thaifeadfaidh an córas seo san áireamh.