You are here:

Séanadh

Meastar gur faisnéis phoiblí í an fhaisnéis a chuireann an Rialtas i láthair ar an suíomh gréasáin seo, tá sí faoi chóipcheart Rialtas na hÉireann agus féadtar í a roinnt nó a chóipeáil. Iarrtar go n-úsáidfear creidiúintí cuí le hainm na roinne.

Féadfar faisnéis ón suíomh gréasáin seo a úsáid chun críocha tráchtála, ach ní féidir cóipcheart eile a chur ar shonraí gan comhaontú na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil (DCCAE).

Cé go ndearnadh gach iarracht cruinneas na faisnéise/an ábhair atá ar an suíomh gréasáin a chinntiú, ní ghlacann an Stát ná an tArd-Aighne, a sheirbhísigh ná a ghníomhairí le haon fhreagracht as cruinneas, iomláine ná nádúr cothrom le dáta na faisnéise a chuirtear ar fáil ar an suíomh gréasáin seo, agus ní thugann siad aon ráthaíocht, gealltanas ná baránta dóibh sin, agus ní ghlacann siad le haon dliteanas ar chor ar bith a eascraíonn as aon earráid nó easnamh.

Ba cheart a thabhairt faoi deara freisin gur dréacht iad cuid de na sonraí spásúla atá ar fáil agus nach ndearnadh rialú caighdeáin orthu go fóill.

Tá nasc le go leor suíomhanna gréasáin eile ar shuíomh gréasáin DCCAE, lena n-áirítear suíomhanna gréasáin gníomhaireachtaí rialtais eile, eagraíochtaí neamhbhrabúis agus gnólachtaí príobháideacha. Nuair a thugann tú cuairt ar shuíomh gréasáin a fheidhmíonn eagraíocht eile, ní bheidh an fógra séanta seo i bhfeidhm agus beidh tú faoi réir bheartas príobháideachta an tsuímh gréasáin sin. Bí ar d'aire nach mbíonn beartais agus fógraí príobháideachta ag gach suíomh gréasáin.

Cé go ndéantar gach iarracht chun iontaofacht na suíomhanna gréasáin a thugtar a chinntiú, ní féidir glacadh leis an séanadh seo mar fhormhuiniú na suíomhanna sin.