You are here:

Faisnéis Soláthair

Féachann ár nAonad Soláthair lena chinntiú go mbíonn an soláthar ar fad a dtugann an Roinn faoi ag comhlíonadh rialacha náisiúnta agus AE i ndáil le soláthar agus féachann sé le costais a laghdú agus luach ar airgead níos fearr a bhaint amach.

Tá eolas breise ar an gcaoi a bhfaighimid earraí agus seirbhísí ar fáil ar shuíomh gréasáin eTenders. Le breathnú ar ár dtuairiscí ráithiúla foilsithe ar chaiteachas a bhfuil luach is mó ná €20,000 air, téigh go dtí rannán na gcuntas agus na n-íocaíochtaí.