You are here:

Saoráil Faisnéise (FOI)

​​​​De bhun an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014 tá teacht agat ar thaifid atá i seilbh na roinne ach é sin a éileamh. Tá sé de cheart agat faisnéis phearsanta a bhaineann leat a cheartú nó a thabhairt cothrom le dáta nuair atá an t-eolas sin neamhiomlán, mícheart nó míthreorach, agus eolas a fháil ar chúiseanna le cinntí a rinne an roinn agus a bhaineann leatsa go díreach.

Foilsíonn an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha liosta de na hiarratais uile ar eolas neamhphearsanta a fhaightear faoin Acht um Shaoráil Faisnéise (FOI). Tá teacht ar na hiarratais uile FOI den chineál sin a rinneadh ó 2014 i leith sa chuid seo den suíomh idirlín.