You are here:

An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge

​Foilsíodh an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 ar an 21 Nollaig 2010, tar éis don Straitéis tacaíocht traspháirtí a fháil i dTithe an Oireachtais.

Bunaithe ar phróiseas cuimsitheach comhairliúcháin agus taighde, cuireann an Straitéis cur chuige iomlánaíoch, comhtháite i ndáil leis an nGaeilge chun cinn - cur chuige a luíonn le dea-chleachtas idirnáisiúnta.

Déantar tagairt sonrach sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta, a foilsíodh i 2016, don Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 agus maítear go bhfuil sé riachtanach don Rialtas í a chur i bhfeidhm ar bhonn críochnúil.

Mar an Roinn atá freagrach as an mbeartas craoltóireachta agus meán, aithnímid an ról lárnach atá againn maidir le cur chun feidhme rathúil na Straitéise.

Tá plean cur chun feidhme seo againne maidir leis an Straitéis ar fáil anseo:

Tá an tuarascáil is deánaí ar dhul chun cinn faoin Straitéis ar fáil anseo: