You are here:

An Ghaeilge

Is cuid bheoga ríthábhacht  dár gcultúr í an Ghaeilge. Is iomaí duine ar fud na hÉireann a úsáideann an Ghaeilge ó lá go lá, agus tá sí fós ina teanga bheo phobail in a lán  áiteanna Gaeltachta. Is é aidhm pholasaí an Rialtais úsáid agus eolas ar an nGaeilge a mhéadú mar theanga phobail, agus a chinntiú go bhfuil an oiread saoránach agus is féidir dátheangach i nGaeilge agus i mBéarla.

Aithnímid an ról atá ag an Roinn seo chun an aidhm seo a bhaint amach, go háirithe trína chinntiú chomh fada agus is féidir go mbeidh úsáid na Gaeilge nó an Bhéarla mar rogha ag an saoránach i seirbhísí poiblí.