You are here:

Sonraí Teagmhála na Rannóige Gníomhú ar son na hAeráide

Má tá ainm an duine ar mian leat labhairt leis nó léi ar eolas agat, cuir glao ar an lasc-chlár:
Uimhir ghutháin an Lasc-chláir: +353 1 678 2000 nó uimhir Íosghlao: 1890 44 99 00
(Tabhair do d'aire go bhféadfadh go ngearrfadh soláthróirí difriúla rátaí difriúla as glaonna ar uimhreacha Íosghlao)

Má tá folíne an duine ar mian leat labhairt leis nó léi ar eolas agat, cuir glao air nó uirthi go díreach ar: +353 1 678 + uimhir folíne nó ríomhphost: ainm.sloinne@dccae.gov.ie

  Topic   Area   Phone   Email
Mitigation-Greenhouse Gas EmissionsNational Mitigation Plan+353 1 678 2000  NationalMitigationPlan@DCCAE.gov.ie 
Climate Action Policy​National Climate Policy​+353 1 678 2000ClimateActionPolicy.info@dccae.gov.ie
​EU & International Climate Action Policy​EU & International Policy​+353 1 678 2000EUandInternationalClimateAction.info@dccae.gov.ie