You are here:

Na Meáin Shóisialta

Bíodh an t-eolas is déanaí ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil (DCCAE) agat ónár gcuntais sna meáin shóisialta.

An Polasaí atá againn i leith Twitter

Má leanann tú muid, féadfaidh tú a bheith ag súil le giolcacha a chumhdaíonn na nithe seo a leanas uile nó cuid díobh:

  • Preaseisiúintí i dtaobh ghníomhaíochtaí na Roinne agus chainteanna na nAirí
  • Eolas ar imeachtaí agus beo-chumhdach ar imeachtaí
  • Giolcacha faoi ábhar nua ar an suíomh idirlín
  • Eolas praiticiúil eile faoi sheirbhísí a chuireann an Roinn ar fáil

Athghiolcadh ≠ Formhuiniú

A leanaimid féin

Má leanann tú muid, ní leanfaimid thú go huathoibríoch. Is é an chúis atá leis sin cuidiú lenár lucht leanúna cuntais Twitter eile atáimid a leanúint a aithint, cuir i gcás Ranna Rialtais, Tithe an Oireachtais, forais chuí na hEorpa agus cuntais a bhaineann go sonrach le hÉirinn.

@Freagraí agus Teachtaireachtaí Díreacha

Fáiltímid roimh aiseolas ónár lucht leanúna agus déanfaimid iarracht páirt a ghlacadh sa chomhrá nuair is féidir sin. Ní bheidh ar ár gcumas, áfach, freagra a thabhairt ar gach teachtaireacht a fhaighimid via Twitter. Is é an tslí is fearr chun teagmháil a dhéanamh leis an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil leas a bhaint as ceann de na roghanna teagmhála a leagtar amach ar an leathanach Sonraí teagmhála.

Twitter a bheith ar fáil

Seans nach mbeadh fáil ar Twitter ó am go chéile agus ní ghlacaimidne aon fhreagracht as easpa seirbhíse de bhun chliseadh Twitter.