You are here:

Sonraí Teagmhála na Rannóige Comhshaol

Má tá ainm an duine ar mian leat labhairt leis nó léi ar eolas agat, cuir glao ar an lasc-chlár:
Uimhir ghutháin an Lasc-chláir: +353 1 678 2000 nó uimhir Íosghlao: 1890 44 99 00
(Tabhair do d'aire go bhféadfadh go ngearrfadh soláthróirí difriúla rátaí difriúla as glaonna ar uimhreacha Íosghlao)

Má tá folíne an duine ar mian leat labhairt leis nó léi ar eolas agat, cuir glao air nó uirthi go díreach ar: +353 1 678 + uimhir folíne nó ríomhphost: ainm.sloinne@dccae.gov.ie

  Topic   Area   Phone   Email
Air Quality​Air Quality Policy​+353 1 678 2919

airquality@dccae.gov.ie

​Aarhus Convention​Aarhus Convention Information​​+353 1 678 2094Aarhusconventionpolicy.info@dccae.gov.ie
​Access to Information on the Environment Policy​+353 1 678 2098AIEpolicy.info@dccae.gov.ie
​​Access to Information on the Environment Requests​+353 1 678 2023corporatesupport.unit@dccae.gov.ie 
​+353 1 678 3072
Environmental Radiation​Radiation Policy​+353 1 678 2323

radiationpolicy@dccae.gov.ie

Noise Pollution​Noise Policy ​+353 1 678 2919

airquality@dccae.gov.ie

​Making a noise complaint​​+353 1 678 2919Noisecomplaints.info@dccae.gov.ie
​Environment Protection & Awareness​Environment Liability​​+353 1 678 2096

Environmentprotection.info@dccae.gov.ie

​Genetically Modified Organisms ​+353 1 678 2096Environmentprotection.info@dccae.gov.ie
​Industrial Emissions ​+353 1 678 2096Environmentprotection.info@dccae.gov.ie
​Local Agenda 21 Partnership Fund ​+353 1 678 2096Environmentprotection.info@dccae.gov.ie
​EU & International Environment Policy ​North South Ministerial Council​+353 1 678 2317

environmentinternational@dccae.gov.ie

​British-Irish Council​​+353 1 678 2317environmentinternational@dccae.gov.ie
​EU Environment Council​+353 1 888 2895environmentinternational@dccae.gov.ie
​+353 1 888 2480
​EU Legislation​+353 1 678 2315environmentinternational@dccae.gov.ie
​+353 1 678 2320
​LIFE Programme​+353 1 678 2000LIFE@dccae.gov.ie
​Waste ​Waste Management​+353 1 678 2000

wastemanagementpolicy.info@dccae.gov.ie

​Anti-Litter Awareness Grants​​+353 1 678 2099Antilitterawareness.info@dccae.gov.ie
​Plastic Bag Levy​​​+353 1 678 2092Plasticbags.info@dccae.gov.ie