You are here:

Climate Action

 

 

https://dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/publications/Pages/Annual-Report-2018.aspxTuarascáil Bhliantúil 2018 Leagtar amach sa tuarascáil seo gníomhaíochtaí agus gnóthachtálacha na Roinne do 201822/07/2019 23:00:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/publications/Pages/Statement-of-Strategy-2019---2021.aspxRáiteas Straitéise 2019 - 2021Tugtar sainmhíniú sa Ráiteas Straitéise ar shainordú, misean agus straitéisí na roinne do thréimhse 3 bliana ó 2019 go dtí 2021.13/06/2019 23:00:00

 

 

https://dccae.gov.ie/ga-ie/communications/consultations/Pages/Public-Consultation-on-Draft-National-Adaptation-Plan-for-Communications-Sector.aspxDréacht den Phlean Náisiúnta Maolúcháin - Earnáil na Cumarsáide Comhairliúchán Poiblí faoin Dréacht den Phlean Náisiúnta Maolúcháin maidir le hEarnáil na Cumarsáide (Craolacháin agus Tileachumarsáide)30/07/2019 23:00:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/energy/consultations/Pages/Public-Consultation-on-the-Draft-Statutory-Climate-Change-Adaptation-Plan-for-the-Electricity-and-Gas-Networks-Sector.aspxComhairliúchán Dréachtphlean Oiriúnaithe - Leictreachais agus GáisComhairliúchán Poiblí Dréachtphlean Oiriúnaithe um Athrú Aeráide d'Earnáil na Líonraí Leictreachais agus Gáis28/02/2019 00:00:00

 

 

https://dccae.gov.ie/ga-ie/climate-action/legislation/Pages/Climate-Action-and-Low-Carbon-Development-Act-2015.aspxClimate ActClimate Action and Low Carbon Development Act 201510/12/2015 00:00:00

 

 

https://dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/-Minister-Bruton-hosts-Climate-Action-Town-Hall-in-Taite-House,-Limerick-City.aspxCruinniú halla an bhaile faoi ghníomhú ar son na haeráide i LuimneachCruinniú halla an bhaile faoi ghníomhú ar son na haeráide á óstáil ag an Aire Bruton i Luimneach06/09/2019 08:00:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Bioeconomy-Implementation-Group’s-First-Progress-Report-to-Government.aspxGhrúpa Feidhmithe Bithgheilleagair An chéad tuarascáil don Rialtas ar dhul chun cinn an Ghrúpa Feidhmithe Bithgheilleagair 03/09/2019 12:15:00