You are here:

Publications

Filter by

 

 

https://dccae.gov.ie/ga-ie/communications/publications/Pages/NIS_Compliance_Guidelines_for_Operators_of_Essential_Service_OES.aspxNIS Compliance Guidelines for Operators of Essential Service (OES)NIS Compliance Guidelines for Operators of Essential Service (OES)25/09/2019 23:00:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/publications/Pages/Annual-Report-2018.aspxTuarascáil Bhliantúil 2018 Leagtar amach sa tuarascáil seo gníomhaíochtaí agus gnóthachtálacha na Roinne do 201822/07/2019 23:00:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/publications/Pages/Statement-of-Strategy-2019---2021.aspxRáiteas Straitéise 2019 - 2021Tugtar sainmhíniú sa Ráiteas Straitéise ar shainordú, misean agus straitéisí na roinne do thréimhse 3 bliana ó 2019 go dtí 2021.13/06/2019 23:00:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/publications/Pages/2017-Annual-Report.aspxTuarascáil Bhliantúil 2017Tugtar breac-chuntas sa tuarascáil seo ar ghníomhaíochtaí na Roinne sa bhliain 2017, agus ar an méid atá bainte amach aici.22/10/2018 23:00:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/communications/publications/Pages/2016-Annual-Review-of-the-Emergency-Call-Answering-Service-(ECAS)-.aspx2016 Annual Review of the Emergency Call Answering Service (ECAS) This is the 2016 annual review of the contract for the operation of the Emergency Call Answering Service (ECAS) in Ireland07/02/2018 00:00:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/communications/publications/Pages/Migration-from-700-MHz-Spectrum-Band.aspxInformation on Proposed Migration from 700 MHz Spectrum BandInformation and documentation relating to the proposed migration of broadcasting services from the 700 MHz Band in Ireland22/12/2016 00:00:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/communications/publications/Pages/Report-of-the-Mobile-Phone-and-Broadband-Taskforce.aspxTascfhórsa Fón Póca agus LeathanbhandaTascfhórsa Fón Póca agus Leathanbhanda20/12/2016 00:00:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/communications/publications/Pages/ECAS Annual Review 2015.aspxSeirbhís Freagartha Glaonna Éigeandála (SFGÉ) 2015Seirbhís Freagartha Glaonna Éigeandála (SFGÉ) 201503/09/2016 08:45:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/publications/Pages/Annual-Report-2015.aspxAnnual Report of our activities for 2015 to 2017Annual Report outlining our activities on the delivery of our Statement of Strategy 2015 to 201725/08/2016 23:00:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/communications/publications/Pages/Online-Trade-Impact-Report-May-2016.aspxTrading Online Impact Report May 2016Report of the impacts of the Trading Online Voucher Scheme 31/05/2016 14:25:00

Eolas tábhachtach maidir le fianáin agus suíomh gréasáin Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide, agus Comhshaoil. Ach úsáid a bhaint as an suíomh gréasáin seo, toilíonn tú le húsáid fianán de réir ár bPolasaí Fianán Cookie Polasaí.