You are here:

An Chibear-Shlándáil

​Baineann an téarma 'Cibear-Shlándáil' leis an ngrúpa teicneolaíochtaí, próiseas, agus cleachtas a dearadh chun líonraí, gléasanna, cláir agus sonraí a chosaint ó aon ionsaí, damáiste nó rochtain neamhúdaraithe. Ar an gcaoi sin, baineann sé leis an réimse iomlán beart a dearadh chun córais TF a chosaint agus rúndacht, iontaofacht agus inrochtaineacht seirbhísí sonraí a chinntiú.

Má bhaineann aon suaitheadh dár sócmhainní digiteacha, bíonn costas eacnamúil suntasach ann agus baintear faoin iontaofacht agus faoin muinín iontu. Oibríonn an Stát le rioscaí a laghdú i dtaca le bonneagar agus le seirbhísí Idirlín sa chaoi go mbeidh timpeallacht ar líne atá buanseasmhach, slán agus iontaofa, ar ar féidir le saoránaigh agus gnólachtaí brath le haghaidh idirghníomhú eacnamúil agus sóisialta. Oibrímid le Ranna agus le Gníomhaireachtaí Rialtais, agus réimse oibreoirí príomh-bhonneagair agus comhpháirtithe idirnáisiúnta le slándáil príomhchóras agus príomhshonraí a chosaint.

Déanaimid seo trí obair an Lár-Ionaid Chibear-Shlándála (NCSC) agus trí fhorbairt a dhéanamh ar mhodhanna reachtúla agus neamhreachtúla. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar obair na Roinne seo sa réimse seo, ach na naisc thíos a leanúint.