Ceadúnas Teilifíse

Close up on red standby button on black television remote control

Má tá teilifíseán agat, ní foláir ceadúnas teilifíse a bheith agat.

Eisíonn An Post ceadúnais teilifíse thar ceann an Aire. Cothabhálann sé bunachar sonraí seoltaí freisin a nuashonraítear go rialta.

Íocann an Roinn coimisiún le An Post as na fáltais ón táille ceadúnais teilifíse. Baineann an coimisiún seo leis an ról atá ag An Post mar ghníomhaire bailithe don Aire.

Íoctar 7% den ioncam iomlán, glan ón gcoimisiún de chuid An Post, leis an Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI). Trína bhíthin sin, cistítear an Scéim Chistíochta Craolacháin. Tairgítear maoiniú faoin scéim (ar a dtugtar Fuaim & Fís) mar thacú le:

  • cláir ar ardchaighdeáin maidir le cultúr, oidhreacht agus eispéireas na hÉireann, agus
  • cláir chun litearthacht aosaigh a fheabhsú.

Tacaítear léiritheoirí agus craoltóirí neamhspleácha faoin scéim maidir le tionscadail shonracha a bhfuil cineál seirbhíse poiblí iontu.

Faigheann TG4 méid den ioncam ó tháillí ceadúnais freisin (€4.245m i 2017).

Faigheann RTÉ an t-ioncam atá fágtha.

Cosnaíonn ceadúnas teilifíse €160 do theaghlaigh agus do ghnólachtaí araon.

Miondealú ar Tháille Ceadúnais do 2015 (JPEG 56.5 KB Source: Tuarascáil Bhliantúil & Cuntais Bhliantúla 2015 RTÉ)

Is féidir leat Ceadúnas Teilifíse a cheannach trí úsáid a bhaint as ceann de na modhanna íocaíochta a leanas:

  • Ar líne trí mheán na seirbhíse Ceadúnas Teilifíse Ar Líne
  • Ag Oifig an Phoist ar bith
  • Trí ghlaoch a chur ar Íos-Ghlao 1890 228528 - trí chárta dochair nó creidmheasa (seirbhís 24 uair an chloig)
  • Dochar Díreach
  • Ag Oifig Taifead Ceadúnas Teilifíse - trí sheic
  • Stampaí Coigiltis don Cheadúnas Teilifíse (ar fáil i ngach Oifig an Phoist)
  • Ionaid áirithe PostPoint

Is féidir fíneáil suas le €1,000 a ghearradh ar an gcéad chion le haghaidh teilifíseáin neamhcheadúnaithe agus €2,000 le haghaidh cionta ina dhiaidh sin.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar an gceadúnas teilifíse ag:

Má tá tú i dteideal Sochar Teaghlaigh, seans go mbeidh tú i dteideal ceadúnas teilifíse saor in aisce a fháil. Is féidir tuilleadh eolais a fháil ón Roinn Coimirce Sóisialaí.​