You are here:

Fuinneamh

 

 

https://dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/publications/Pages/Annual-Report-2018.aspxTuarascáil Bhliantúil 2018 Leagtar amach sa tuarascáil seo gníomhaíochtaí agus gnóthachtálacha na Roinne do 201822/07/2019 23:00:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/publications/Pages/Statement-of-Strategy-2019---2021.aspxRáiteas Straitéise 2019 - 2021Tugtar sainmhíniú sa Ráiteas Straitéise ar shainordú, misean agus straitéisí na roinne do thréimhse 3 bliana ó 2019 go dtí 2021.13/06/2019 23:00:00

 

 

https://dccae.gov.ie/ga-ie/energy/consultations/Pages/District-Heating-Consultation-to-Inform-a-Policy-Framework-.aspxComhairliúchán maidir le Téamh CeantairComhairliúchán chun Treoir a chur ar fail maidir le Creat Beartais chun an Téamh Ceantair a Fhorbairt in Éirinn18/12/2019 00:00:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/energy/consultations/Pages/Public-Consultation-on-removing-barriers-to-energy-efficiency-in-the-rental-sector.aspxBacanna ar Éifeachtúlacht Fuinnimh san Earnáil Cíosa a BhaintComhairliúchán Poiblí maidir le Bacanna ar Éifeachtúlacht Fuinnimh san Earnáil Cíosa a Bhaint trí aghaidh a thabhairt ar ‘Fhadhb na Dreasachta Deighilte’06/12/2019 00:00:00

 

 

https://dccae.gov.ie/ga-ie/energy/legislation/Pages/Energy-Act-2016(Commencent-of-Certain-Provisions)-Order-2016.aspxEnergy Act 2016 (Commencement of Certain Provisions) OrderCommencement Order12/10/2016 11:30:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/energy/legislation/Pages/Energy-Act-2016.aspxEnergy Act 2016 (No.12 of 2016)Energy Legislation10/10/2016 23:00:00

 

 

https://dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Minister-Bruton-Initiates-Major-Review-into-Ireland’s-Energy-Supply1115-3770.aspxPleanálann an tAire le haghaidh 70% leictreachas In-athnuaiteTionscnaíonn an tAire Bruton Athbhreithniú Mór ar Sholáthar Fuinnimh na hÉireann15/11/2019 14:15:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Minister-Bruton-Appoints-Chairperson-to-the-Board-of-EirGrid.aspxCeapann an tAire Bruton Cathaoirleach do Bhord EirGrid Ceapann an tAire Bruton Cathaoirleach do Bhord EirGrid 12/11/2019 12:00:00