You are here:

Fuinneamh

 

 

https://dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/publications/Pages/Annual-Report-2018.aspxTuarascáil Bhliantúil 2018 Leagtar amach sa tuarascáil seo gníomhaíochtaí agus gnóthachtálacha na Roinne do 201822/07/2019 23:00:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/publications/Pages/Statement-of-Strategy-2019---2021.aspxRáiteas Straitéise 2019 - 2021Tugtar sainmhíniú sa Ráiteas Straitéise ar shainordú, misean agus straitéisí na roinne do thréimhse 3 bliana ó 2019 go dtí 2021.13/06/2019 23:00:00

 

 

https://dccae.gov.ie/ga-ie/energy/consultations/Pages/District-Heating-Consultation-to-Inform-a-Policy-Framework-.aspxComhairliúchán maidir le Téamh CeantairComhairliúchán chun Treoir a chur ar fail maidir le Creat Beartais chun an Téamh Ceantair a Fhorbairt in Éirinn18/12/2019 00:00:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/energy/consultations/Pages/Public-Consultation-on-removing-barriers-to-energy-efficiency-in-the-rental-sector.aspxBacanna ar Éifeachtúlacht Fuinnimh san Earnáil Cíosa a BhaintComhairliúchán Poiblí maidir le Bacanna ar Éifeachtúlacht Fuinnimh san Earnáil Cíosa a Bhaint trí aghaidh a thabhairt ar ‘Fhadhb na Dreasachta Deighilte’06/12/2019 00:00:00

 

 

https://dccae.gov.ie/ga-ie/energy/legislation/Pages/Energy-Act-2016(Commencent-of-Certain-Provisions)-Order-2016.aspxEnergy Act 2016 (Commencement of Certain Provisions) OrderCommencement Order12/10/2016 11:30:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/energy/legislation/Pages/Energy-Act-2016.aspxEnergy Act 2016 (No.12 of 2016)Energy Legislation10/10/2016 23:00:00

 

 

https://dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Minister-Bruton-Publishes-Terms--Conditions-for-Renewable-Electricity-Support-Scheme-(RESS)-First-Auction.aspxTéarmaí agus Coinníollacha don chéad cheant faoin Scéim TacaíochtaTéarmaí agus Coinníollacha don chéad cheant faoin Scéim Tacaíochta um Leictreachas In-athnuaite foilsithe ag an Aire Bruton27/02/2020 15:45:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Public-Sector-saves-€1Public-Sector-saves-€1-3-billion-on-energy-spend-3-billion-on-energy-spend.aspxCaiteachas ar fhuinneamh laghdaithe ar €1.3 billúnFeidhmíocht láidir éifeachtúlachta mar bhunús le spriocanna nua sa Phlean um Ghníomhú ar son na hAeráide19/02/2020 00:00:00