You are here:

Comhairliúchán chun Treoir a chur ar fail maidir le Creat Beartais chun an Téamh Ceantair a Fhorbairt in Éirinn

Is féidir ról lárnach a bheith ag an téamh ceantair chun an éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú agus astaíochtaí a laghdú.  Ós rud é go dtugtar teas ar fáil don úsáideoir deiridh, seachas breosla, is féidir le líonraí téimh ceantair solúbthacht a thairiscint maidir leis an rogha breosla, agus an cumas oiriúnú d'athruithe sa timpeallacht eacnamaíoch agus beartais a d'fhéadfadh teaglaim den éagsúlacht acmhainní fuinnimh a úsáid ag amanna éagsúla thar shaolré an líonra téimh cheantair.  

Faoi láthair is ionann an téamh ceantair agus sciar an-bheag don earnáil téimh in Éirinn; meastar go bhfuil sé i bhfad níos lú ná 1% di, is é sin le rá go bhfuil sé ar cheann de na scaireanna is ísle den téamh ceantair atá le brath san Eoraip.

Tá an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil i mbun comhairliúcháin anois chun tuairimí a lorg maidir le creat beartais chun an téamh ceantair a fhorbairt.

Leis an gcomhairliúchán seo tabharfar treoir don treo a nglacfar leis maidir leis an gcreat beartais agus le forbairt an téimh cheantair in Éirinn amach anseo.

Is é an dáta deiridh le haghaidh aighneachtaí ná 5pm Dé hAoine, an 28 Feabhra 2020. ​

Consultation Documents

 

 

Comhairliúchán chun Treoir a chur ar fail maidir le Creat Beartais chun an Téamh Ceantairhttps://dccae.gov.ie/ga-ie/energy/consultations/Documents/48/consultations/Comhairliuchan_chun_Treoir_a_chur_ar_fail_maidir_le_Creat_Beartais_chun_an_Teamh_Ceantair.pdfComhairliúchán chun Treoir a chur ar fail maidir le Creat Beartais chun an Téamh Ceantairpdf955038

Consultation Submissions