You are here:

Publications

Filter by

 

 

https://dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/publications/Pages/Annual-Report-2018.aspxTuarascáil Bhliantúil 2018 Leagtar amach sa tuarascáil seo gníomhaíochtaí agus gnóthachtálacha na Roinne do 201822/07/2019 23:00:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/publications/Pages/Statement-of-Strategy-2019---2021.aspxRáiteas Straitéise 2019 - 2021Tugtar sainmhíniú sa Ráiteas Straitéise ar shainordú, misean agus straitéisí na roinne do thréimhse 3 bliana ó 2019 go dtí 2021.13/06/2019 23:00:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/publications/Pages/2017-Annual-Report.aspxTuarascáil Bhliantúil 2017Tugtar breac-chuntas sa tuarascáil seo ar ghníomhaíochtaí na Roinne sa bhliain 2017, agus ar an méid atá bainte amach aici.22/10/2018 23:00:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/energy/publications/Pages/National-Policy-Statement-on-Electricity-Interconnection.aspxNational Policy Statement on Electricity InterconnectionNational Policy Statement on Electricity Interconnection05/07/2018 23:00:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/energy/publications/Pages/Electricity-Support-Schemes-Transitioning-to-I-SEM-Arrangements-.aspxElectricity Support Schemes: I-SEM Arrangements Decision PaperElectricity Support Schemes: I-SEM Arrangements Decision Paper13/06/2018 23:00:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/energy/publications/Pages/-Regulatory-Seminar-.aspxRegulatory Legislative Overview on electricity and gas marketsAn overview of the legislative work programme for the regulation of the electricity and gas markets13/12/2016 00:00:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/publications/Pages/Annual-Report-2015.aspxAnnual Report of our activities for 2015 to 2017Annual Report outlining our activities on the delivery of our Statement of Strategy 2015 to 201725/08/2016 23:00:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/energy/publications/Pages/Report-of-the-Energy-Research-Strategy-Group.aspxA national strategy and roadmap for energy research in IrelandA national strategy and roadmap for energy research in Ireland29/07/2016 08:00:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/energy/publications/Pages/Strategy-to-combat-energy-poverty.aspxStrategy to combat energy poverty in Irelandour Strategy to combat energy poverty in Ireland has been launched08/02/2016 00:00:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/energy/publications/Pages/White-Paper-on-Energy-Policy.aspxIreland’s Transition to a Low Carbon Energy Future 2015 - 2030​The White Paper 'Ireland's Transition to a Low Carbon Energy Future 2015-2030' is a complete energy policy update.16/12/2015 09:00:00

Eolas tábhachtach maidir le fianáin agus suíomh gréasáin Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide, agus Comhshaoil. Ach úsáid a bhaint as an suíomh gréasáin seo, toilíonn tú le húsáid fianán de réir ár bPolasaí Fianán Cookie Polasaí.