You are here:

Plean Gníomhaíochta Dramhaíola le hAghaidh Geilleagar Ciorclach

​​​Comhlíonann an Plean Gníomhaíochta Dramhaíola don Gheilleagar Ciorclach ár dtiomantas i gClár an Rialtais Plean Náisiúnta Gníomhaíochta Dramhaíola nua a fhoilsiú agus a chur i bhfeidhm. Tabharfaidh an beartas náisiúnta nua dramhaíola seo eolas agus treoir do phleanáil agus bainistíocht dramhaíola in Éirinn sna blianta amach romhainn. Leanfaidh Straitéis Geilleagar Ciorclach Uile-Rialtais é níos déanaí sa bhliain.

Sheachaid an beartas náisiúnta dramhaíola roimhe seo, A Resource Opportunity – Waste Management in Ireland​,

ar spriocanna náisiúnta faoi reachtaíocht an AE, ach tá comhthéacs dramhaíola na hÉireann agus idirnáisiúnta athraithe sna blianta ó seoladh é. Tá an gá atá le gníomhaíocht aeráide a leabú i ngach snáithe den bheartas poiblí ag teacht le haidhmeanna Chomhaontú Glas don Eoraip.

Athraíonn an doiciméad beartais fócas ó dhiúscairt dramhaíola. Chun tacú leis an mbeartas, tá rialáil á úsáid cheana féin (Pacáiste Reachtaíochta don Gheilleagar Ciorclach) nó ar na bacáin (Treoir maidir le Plaistigh Aonúsáide).Tá níos mó ná 200 beart sa doiciméad beartais ar fud réimsí éagsúla dramhaíola lena n-áirítear Geilleagar Ciorclach, Dramhaíl Bhardais, Cosaint Tomhaltóirí agus​ Comhpháirteachas Saoránach, Plaistic agus Pacáistiú, Tógáil agus Scartáil, Teicstílí, Soláthar Poiblí Glas agus Forfheidhmiú Dramhaíola.​

Tá físghrafaic curtha le chéile againn de na príomhghníomhartha agus spriocanna sa Phlean Gníomhaíochta Dramhaíola don Gheilleagar Ciorclach.

Publication Documents

 

 

Plean Gníomhaíochta Dramhaíola le hAghaidh Geilleager Ciorclach 2020 - 2025https://dccae.gov.ie/ga-ie/environment/publications/Documents/55/Plean_Gniomhaiochta_Dramhaiola_le_hAghaidh_Geilleager_Ciorclach_2020_2025.pdfPlean Gníomhaíochta Dramhaíola le hAghaidh Geilleager Ciorclach 2020 - 2025pdf3923575
Plean Gníomhaíochta Dramhaíola le hAghaidh Geilleager Ciorclach - Físghrafaichttps://dccae.gov.ie/ga-ie/environment/publications/Documents/55/Plean_Gniomhaiochta_Dramhaiola_le_hAghaidh_Geilleager_Ciorclach_Fisghrafaic.pdfPlean Gníomhaíochta Dramhaíola le hAghaidh Geilleager Ciorclach - Físghrafaicpdf1379265