You are here:

Fodhlíthe a Bhaineann le hIascaigh 2019

Fodhlíthe a Bhaineann le hIascaigh 2019

Tá na Fodhlíthe a bhaineann le Bradán Fiáin agus le Breac Geal bunaithe ar chomhairle bainistíochta ón Iascach Intíre Éireann agus ar chomhairle eolaíochta ón mBuanchoiste Eolaíochta neamhspleách maidir le hIascach an Bhradáin Fhiáin a bhainistiú. Tá na Fodhlíthe le fáil thíos i mBéarla.

Legislation Documents

 

 

Conservation of Salmon and Sea Trout (Draft Nets and Snap Nets) Byelaw No 972, 2019https://dccae.gov.ie/ga-ie/natural-resources/legislation/Documents/53/Conservation of Salmon and Sea Trout (Draft Nets and Snap Nets) Byelaw No 972, 2019.pdfConservation of Salmon and Sea Trout (Draft Nets and Snap Nets) Byelaw No 972, 2019pdf108310