You are here:

Related Press Releases

 

 

https://dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/INFOMAR-Masters-Module-with-Maynooth-University.aspxModúl Máistreachta INFOMAR le hOllscoil Mhá NuadModúl Máistreachta INFOMAR le hOllscoil Mhá Nuad16/04/2020 12:00:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/-.aspxFáilte curtha roimh Aire ó Rialtas na Breataine Bige ar RV MalletFáilte curtha ag Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann roimh Aire ó Rialtas na Breataine Bige ar RV Mallet11/03/2020 14:45:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Geological-Survey-Ireland-release-new-data-and-images-from-Ireland’s-southeast-Tellus-Survey-at-the-63rd-annual-Irish-Geolo.aspxAthmhapáil gheolaíochta ar réigiún an oirdheiscirtSonraí agus íomhánna nua ó Shuirbhéireacht Tellus ar oirdheisceart na hÉireann eisithe ag Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann ag an 63ú Cruinniú Bliantúil um Thaighde Geolaíochta in Éirinn 27/02/2020 10:00:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Ministers-Madigan-and-Canney-Launch-New-Book-on-RMS-Lusitania.aspxCuimhnítear i leabhar nua ar cheann de na tubaistí muiríFoilsíonn an tAire Madigan agus an tAire Canney Leabhar Nua ar RMS Lusitania05/12/2019 16:15:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Minister-Canney-opens-Climate-Action-conference-for--Geological-Survey--Ireland.aspxGeo-eolaíocht 2019Comhdháil Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann um Ghníomhú ar son na hAeráide oscailte ag an Aire Canney 05/11/2019 06:00:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/New-geochemical-and-geophysical-data-released-by-Tellus-Survey-at-Geological-Survey-Ireland.aspxSonraí nua geoiceimiceacha agus geoifisiceacha eisithe Sonraí nua geoiceimiceacha agus geoifisiceacha eisithe ag Suirbhéireacht Tellus de chuid Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann 15/10/2019 08:00:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Annual-INFOMAR-Seminar-in-Dingle-to-focus-on-the-role-of-seabed-mapping-in-coastal-communities--1014-5426.aspxSeimineár bliantúil INFOMAR sa DaingeanGrinneall na farraige, longbhriste agus eolaíocht ag seimineár bliantúil INFOMAR sa Daingean, 16-17 Deireadh Fómhair13/10/2019 23:00:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Minister-of-State-Sean-Canney-T-D--gives-keynote-address-at-the-Mining-Ireland-2019-Conference.aspxSpreagaitheasc tugtha ag an Aire Stáit Seán Canney T.D.Spreagaitheasc tugtha ag an Aire Stáit Seán Canney T.D. ag Comhdháil Mhianadóireacht Éireann 201908/10/2019 12:00:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Geoscience-Ireland-members’-turnover-tops-€1-Billion;-SMEs-Generate-€300-Million-in-2018.aspxLáimhdeachas €1 billiún bainte amach ag baill Gheo-Eolaíocht ÉireannLáimhdeachas €1 billiún bainte amach ag baill Gheo-Eolaíocht Éireann:€300 milliún ginte ag fiontair bheaga agus mheánmhéide in 201804/08/2019 08:00:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Next-phase-of-Tellus-Airborne-Survey-sets-off-over-South-East-as-it-lands-last-flight-in-Limerick,-Tipperary-and-west-Cork.aspxTús leis an gcéad chéim eile i Suirbhéireacht Tellus ar Eitilt Tús leis an gcéad chéim eile i Suirbhéireacht Tellus ar Eitilt san oirdheisceart; an eitilt dheireanach déanta i Luimneach, i dTiobraid Árann agus in iarthar Chorcaí05/06/2019 06:00:00