You are here:

Preaseisiúintí

Filter by

 

 

https://dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/New-geochemical-and-geophysical-data-released-by-Tellus-Survey-at-Geological-Survey-Ireland.aspxSonraí nua geoiceimiceacha agus geoifisiceacha eisithe Sonraí nua geoiceimiceacha agus geoifisiceacha eisithe ag Suirbhéireacht Tellus de chuid Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann 15/10/2019 08:00:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Annual-INFOMAR-Seminar-in-Dingle-to-focus-on-the-role-of-seabed-mapping-in-coastal-communities--1014-5426.aspxSeimineár bliantúil INFOMAR sa DaingeanGrinneall na farraige, longbhriste agus eolaíocht ag seimineár bliantúil INFOMAR sa Daingean, 16-17 Deireadh Fómhair13/10/2019 23:00:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/-Budget-2020,-Giving-Ireland-a-Sustainable-Future.aspxBuiséad 2020 – Todhchaí na hÉireann a bheith inbhuanaitheBuiséad 2020 – Todhchaí na hÉireann a bheith inbhuanaithe08/10/2019 14:45:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Minister-of-State-Sean-Canney-T-D--gives-keynote-address-at-the-Mining-Ireland-2019-Conference.aspxSpreagaitheasc tugtha ag an Aire Stáit Seán Canney T.D.Spreagaitheasc tugtha ag an Aire Stáit Seán Canney T.D. ag Comhdháil Mhianadóireacht Éireann 201908/10/2019 12:00:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Minister-of-State-for-Community-Development,-Natural-Resources-and-Digital-Development-Seán-Canney-T-D-,-announces-the-laun.aspxSuirbhé náisiúnta ar úsáideoirí idirlín in Éirinn seolta Seoladh suirbhé náisiúnta ar úsáideoirí idirlín in Éirinn fógartha ag an Aire Stáit Forbartha Pobail, Acmhainní Nádúrtha agus Forbartha Digití, Seán Canney T.D.03/10/2019 11:00:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Press-Release-Government-Secures-€530m-EU-grant-for-Celtic-Interconnector.aspxDeontas €530m ón AE faighte ag an Rialtas le haghaidh an Idirnascaire Deontas €530m ón AE faighte ag an Rialtas le haghaidh an Idirnascaire Cheiltigh02/10/2019 12:30:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Minister-Publishes-New-Cyber-Security-Guidelines-for-Operators-of-Essential-Services.aspxTreoirlínte nua cibearshlándála Treoirlínte nua cibearshlándála le haghaidh oibritheoirí seirbhísí riachtanacha foilsithe ag an Aire 26/09/2019 23:05:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Waste-collection-prices-continue-to-be-broadly-stable-in-August.aspxPraghsanna bailithe dramhaíola cobhsaí den chuid is mó i mí LúnasaGFP – Praghsanna bailithe dramhaíola cobhsaí den chuid is mó i mí Lúnasa18/09/2019 15:00:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/Minister-Bruton-Announces-Sustainable-Development-Goal-(SDG)-Champions-.aspxCuraidh na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe fógartha ag an AireBrutonCuraidh na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe fógartha ag an Aire Bruton 18/09/2019 10:00:00
https://dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/press-releases/Pages/-Government-to-Take-Radical-Action-on-Plastics,-Food-Waste-and-Packaging.aspxGníomh radacach an Rialtais maidir le plaistigh, dramhaíl bhia Gníomh radacach an Rialtais maidir le plaistigh, dramhaíl bhia agus pacáistiú16/09/2019 05:00:00

Eolas tábhachtach maidir le fianáin agus suíomh gréasáin Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide, agus Comhshaoil. Ach úsáid a bhaint as an suíomh gréasáin seo, toilíonn tú le húsáid fianán de réir ár bPolasaí Fianán Cookie Polasaí.